Vážení rodiče, děti a naši příznivci

Jsme amatérský dětský taneční kroužek , který začal svoji činnost v říjnu 2011 a pracuje jako kroužek , součást mimoškolní výchovy Základní a Mateřské školy Nížkovice. Je otevřen pro všechny děti, bez ohledu na to, zda navštěvují ZŠ či MŠ Nížkovice.

Kroužek navštěvují děti i z Kobeřic, Heršpic , Slavkova ......

 

Zuzana Kovandová , která kroužek vede , dělá tuto činnost zcela bezplatně.

Poplatek , který je vybírán je příjmem ZŠ Nížkovice a v případě potřeby je z těchto financí hrazen materiál a potřeby pro děti .

 

Průměrně navštěvuje kroužek kolem 35 dětí .

Tancujeme v Sokolovně Nížkovice , popřípadě ve škole.

PÁTEK ....  děti od 7 let do...?   od 14,30  - 15,30 hod zahájení od pátku 30.9.2016

tancují se : jednodušší country , lidové tance a lidové pásma , show dance, tance na moderní i dětské písničky

PÁTEK ...... děti MŠ .. od 4 let ... od 15,30 - 16 ,15 hodin zahájení od pátku 30.9.2016

obsahem : jsou lidové tanečky , mini disco, tanečky na známé písničky z pohádek či filmů

Členové tanečního kroužku

 

 Nejmenší děti (školkáčci) 4-6 let

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

  Starší děti ( školáci ) 7-15 let

 • ZUZKA NEUMANNOVÁ
 • HANKA ŠIMONÍKOVÁ
 • FILIP KAMARÁD
 • ŠIMON MUDRLA
 • SABČA POKLADNÍKOVÁ
 • LUKÁŠ NOVOTNÝ
 • JIRKA KUBA
 • LENKA JEŘÁBKOVÁ
 • MARKÉTKA KONEČNÁ
 • TERKA PLCHOVÁ
 • KRISTÝNA LÁTOVÁ
 • NIKOLKA MAIEROVÁ
 • KRISTÝNKA HLAVÁČKOVÁ
 • SABINA KOCMANOVÁ
 • LUCIE CAGÁŠKOVÁ
 • FRANTIŠEK POSPÍŠIL
 • KAROLÍNA HORŃÁKOVÁ
 • TONÍK  POSPÍŠIL
 • KATEŘINA VYKOUKALOVÁ
 •